Vela 唯拉互动

二、开户信息准备

发表时间:2019-11-20 16:48

在您提交开户申请前,需要准备以下资料信息:公司中英文名称、注册地址、社会统一信用代码、图片格式的营业执照、官网链接 Facebook 粉丝页以及推广链 接等信息。其中,公司中文名称、注册地址、社会统一信用代码信息必须与营业 执照完全匹配,后面会对所有填写信息的注意事项进行详细解说。

以下是使用 OE 工具进行开户的详细流程。


首页               公司简介            产品中心           达人矩阵            Facebook服务支持            联系我们
24小时服务热线
广州:13660778270   Sunday
深圳:18925287103 Mark